Dostaňme ovocie a zeleninu do školy!

Čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde!

Prihlasovanie sa do projektu je ukončené.
Hlasovanie za školy bude prebiehať od 24. 6. do 29. 7. 2020.

O projekte

V Kauflande veríme, že rozhodujú činy. Sme aktívnym a prospešným členom spoločnosti a záleží nám na jej budúcnosti. Čerstvá a vyvážená strava je dôležitá pre zdravý vývoj detí a nesmie chýbať v ich jedálničku.
Najmä školáci potrebujú pre zdravé telo a myseľ hodnotovo vyvážené potraviny. Minulý rok sme sa rozhodli priniesť projekt Čerstvé hlavičky, vďaka ktorému mohla každá základná škola na Slovensku získať týždenný prísun kvalitného a čerstvého ovocia alebo zeleniny. A tento rok spúšťame jeho druhý ročník!

Od 20. 2. do 8. 4. 2020 prebiehala registrácia škôl do projektu. Verejné hlasovanie bude prebiehať v termíne od 24. 6. do 29. 7. 2020. Školy, ktoré získajú ku konkrétnej predajni najviac hlasov, vyhrajú pre svojich žiakov čerstvú zeleninu a ovocie na celý školský rok 2020/2021 od danej predajne Kaufland.

Čo na projekt hovoria výherné školy?

Časté otázky

 • Čo je cieľom projektu „Čerstvé hlavičky“?
  V Kauflande veríme, že rozhodujú činy. Záleží nám na ľuďoch a prostredí, v ktorom pôsobíme a ich budúcnosť nám nie je ľahostajná. Pravidelná konzumácia ovocia a zeleniny je mimoriadne dôležitá pre zdravý vývoj detí. Predovšetkým školáci potrebujú pre zdravé telo a myseľ hodnotovo vyvážené potraviny. Preto sme sa rozhodli opäť uskutočniť projekt Čerstvé hlavičky, vďaka ktorému môže každá základná škola na Slovensku získať od spoločnosti Kaufland prísun kvalitného a čerstvého ovocia a zeleniny. Pomôžeme tak zvýšiť konzumáciu čerstvého ovocia a zeleniny u žiakov základných škôl a vplývať tak na zmenu ich stravovacích návykov.
 • Ktoré základné školy sa môžu zapojiť do projektu „Čerstvé hlavičky“?
  Do projektu sa môže zapojiť (zaregistrovať) základná škola (štátna, cirkevná alebo súkromná) alebo špeciálna základná škola zriadené na území Slovenskej republiky (ďalej len „škola“).
 • Odkedy dokedy prebieha registrácia škôl?
  Registrácia škôl prebieha od 20. 2. 2020 do 8. 4. 2020.
 • Ako a kde prebieha registrácia škôl do projektu?
  Školu je potrebné zaregistrovať vyplnením a odoslaním online formulára na webovej stránke cerstvehlavicky.sk. Pri registrácii je potrebné uviesť tieto povinné údaje: presný názov a adresu školy, meno a priezvisko registrujúceho a jeho pracovnú pozíciu, počet žiakov na škole ku dňu registrácie. Pri registrácii je nutné vybrať jednu partnerskú predajňu Kaufland.
 • Ako postupovať pri výbere partnerskej predajne Kaufland?
  Aktuálne je na Slovensku 70 predajní Kaufland. Škola si pri registrácii vyberie jednu partnerskú predajňu Kaufland. Pri výbere partnerskej predajne odporúčame zohľadniť vzdialenosť školy od predajne Kaufland, nakoľko škola si prepravu tovaru z partnerskej predajne Kaufland počas celého trvania projektu zabezpečuje individuálne na vlastné náklady.
 • Kto môže zaregistrovať školu do projektu?
  Registrovať školu môže iba osoba na to oprávnená, t.j. riaditeľ/ka školy alebo na základe jeho/jej poverenia.
 • V akom termíne prebieha hlasovanie verejnosti v projekte „Čerstvé hlavičky“?
  O termíne a spôsobe hlasovania verejnosti bude spoločnosť vopred informovať.
 • Podľa čoho sa určí, ktorá škola môže získať ovocie alebo zeleninu od spoločnosti Kaufland na celý školský rok 2020/2021 na týždennej báze?
  Hľadá sa partnerská škola pre každú predajňu Kaufland. Základná škola, ktorá získa najviac hlasov vzhľadom ku konkrétnej predajni Kaufland, môže získať od spoločnosti Kaufland ovocie alebo zeleninu počas celého školského roku 2020/2021, a to na týždennej báze.
 • Ako sa priradia predajne Kaufland ku základným školám?
  Každá škola, ktorá sa prihlási do projektu, si už pri svojej registrácii vyberie jednu konkrétnu predajňu Kaufland. Škola, ktorá získa najviac hlasov vzhľadom ku konkrétnej predajni Kaufland, môže získať od spoločnosti Kaufland ovocie alebo zeleninu počas školského roku 2020/2021 na týždennej báze.
 • Ako prebieha hlasovanie a ako ho môžem podporiť?
  O spôsobe hlasovania bude spoločnosť Kaufland vopred informovať.
 • Koľko škôl môže vyhrať?
  Spoločnosť Kaufland ma na Slovensku 70 predajní a pre každú jednu z nich hľadá jednu partnerskú základnú školu. Základná škola, ktorá získa najviac hlasov vzhľadom ku konkrétnej predajni Kaufland, môže získať od spoločnosti Kaufland ovocie alebo zeleninu na celý školský rok 2020/2021 na týždennej báze.
 • Kedy budú zverejnené výsledky hlasovania?
  O termíne výsledkov hlasovania bude spoločnosť vopred informovať.
 • Ako sa dozvedia školy o výhre?
  Všetky partnerské školy budú následne kontaktované po vyhlásení výsledkov e-mailom aj telefonicky. Bližšie podmienky poskytnutia ovocia a zeleniny budú dohodnuté zmluvne v písomnej forme so všetkými partnerskými školami, príp. s ich zriaďovateľmi, súčasťou zmluvy bude aj zoznam ovocia a zeleniny, ktorý bude poskytnutý partnerským školám počas celého školského roka 2020/2021 na týždennej báze.
 • Čo získajú výherné školy?
  Všetky partnerské školy získajú od spoločnosti Kaufland výhru v podobe možnosti získania ovocia alebo zeleniny počas celého školského roka 2020/2021 na týždennej báze.