Dostaňme ovocie a zeleninu do školy!

Čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Prihláste sa do projektu Čerstvé hlavičky a získajte pre svojich žiakov pravidelnú porciu čerstvej zeleniny a ovocia.

Chcem zapojiť našu školu
Ako to funguje? Pozri nižšie
Chcem zapojiť našu školu

O projekte

V Kauflande veríme, že rozhodujú činy. Sme aktívnym a prospešným členom spoločnosti a záleží nám na jej budúcnosti. Snažíme sa pomáhať všade tam, kde je to potrebné.
Na čerstvosť a kvalitu ovocia a zeleniny ponúkaných v našich predajniach sme hrdí a považujeme ich za našu vlajkovú loď. Preto sme sa rozhodli priniesť projekt Čerstvé hlavičky, vďaka ktorému môže teraz každá základná škola na Slovensku získať prísun kvalitného a čerstvého ovocia a zeleniny. Stačí zaregistrovať vašu základnú školu a súťažiť o partnerstvo s niektorou predajňou Kaufland.

Verejné hlasovanie bude prebiehať v termíne od 25. 4. do 5. 6. 2019 formou registrácie pokladničných blokov z nákupov v ktorejkoľvek predajni Kaufland na Slovensku. Každý blok bude mať hodnotu jedného hlasu a držiteľ bloku ho bude môcť venovať ktorejkoľvek škole, ktorá sa do súťaže prihlási. Školy, ktoré získajú najviac hlasov, vyhrajú pre svojich žiakov čerstvú zeleninu a ovocie na celý školský rok 2019/2020 od vybranej predajne Kaufland.

Urobte prvý krok, zaregistrujte vašu školu do projektu a spoločne dostaneme ovocie a zeleninu do školy.

Podklady pre školy

Oslovte rodičov a priateľov vašich škôl, aby za vás hlasovali, a pomohli vám tak získať ovocie a zeleninu pre žiakov. Využite pripravené podporné materiály a informujte ich prostredníctvom letáčika na nástenke, príspevku na Facebooku či oznamu na stránke Edupage. Na vyplnenie kreatívnej chvíľky pre školákov je pripravená tematicky ladená maľovanka a zábavné bludisko.

Časté otázky

 • Čo je cieľom projektu „Čerstvé hlavičky“?
  V Kauflande veríme, že rozhodujú činy. Záleží nám na ľuďoch a prostredí, v ktorom pôsobíme a ich budúcnosť nám nie je ľahostajná. Pravidelná konzumácia ovocia a zeleniny je mimoriadne dôležitá pre zdravý vývoj detí. Predovšetkým školáci potrebujú pre zdravé telo a myseľ hodnotovo vyvážené potraviny. Preto sme sa rozhodli uskutočniť projekt Čerstvé hlavičky, vďaka ktorému môže každá základná škola na Slovensku získať od spoločnosti Kaufland prísun kvalitného a čerstvého ovocia a zeleniny. Pomôžeme tak zvýšiť konzumáciu čerstvého ovocia a zeleniny u žiakov základných škôl a vplývať tak na zmenu ich stravovacích návykov.
 • Ktoré základné školy sa môžu zapojiť do projektu „Čerstvé hlavičky“?
  Do projektu sa môže zapojiť (zaregistrovať) základná škola (štátna, cirkevná alebo súkromná) alebo špeciálna základná škola zriadené na území Slovenskej republiky.
 • Odkedy dokedy prebieha registrácia škôl?
  Registrácia škôl prebieha od 7.3.2019 do 5.4.2019.
 • Ako a kde prebieha registrácia škôl do projektu?
  Školu je potrebné zaregistrovať vyplnením a odoslaním online formulára na webovej stránke www.cerstvehlavicky.sk. Pri registrácii je potrebné uviesť tieto povinné údaje: presný názov a adresu školy, meno a priezvisko registrujúceho a jeho pracovnú pozíciu, počet žiakov na škole ku dňu registrácie. Pri registrácii je nutné vybrať partnerskú predajňu Kaufland.
 • Ako postupovať pri výbere partnerskej predajne Kaufland?
  Aktuálne je na Slovensku 67 predajní Kaufland. Škola si pri registrácii vyberie jednu partnerskú predajňu Kaufland. Pri výbere partnerskej predajne odporúčame zohľadniť vzdialenosť školy od predajne Kaufland, nakoľko škola si prepravu tovaru z partnerskej predajne Kaufland počas celého trvania projektu zabezpečuje individuálne na vlastné náklady.
 • Kto môže zaregistrovať školu do projektu?
  Registrovať školu môže iba osoba na to oprávnená, t.j. riaditeľ/ka školy alebo na základe jeho/jej poverenia.
 • V akom termíne prebieha hlasovanie verejnosti v projekte „Čerstvé hlavičky“?
  Hlasovanie verejnosti prebieha od 25.4. do 5.6.2019. Registrovať bloček a hlasovať za školu je možné nákupmi realizovanými v tomto období v predajniach Kaufland.
 • Podľa čoho sa určí, ktorá škola získa ovocie a zeleninu na celý školský rok 2019/2020?
  Hľadá sa partnerská škola pre každá predajňu Kaufland. Základná škola, ktorá získa najviac hlasov vzhľadom ku konkrétnej predajni Kaufland, môže získať od spoločnosti Kaufland ovocie a zeleninu na celý školský rok 2019/2020.
 • Ako prebieha hlasovanie a ako ho môžem podporiť?
  Hlasovanie bude prebiehať prostredníctvom registrácie pokladničných blokov z nákupu v predajniach Kaufland. Jeden pokladničný blok je jeden hlas a môže sa použiť len raz. V časti „Podklady pre školy“ sú pripravené pre základné školy podklady (prostredníctvom ktorých môže každá základná škola vyzvať verejnosť na hlasovanie).
 • Kedy budú zverejnené výsledky hlasovania?
  Výsledky hlasovania budú zverejnené najneskôr do 14.6.2019 na webovej stránke www.cerstvehlavicky.sk
 • Ako sa dozvedia školy o výhre?
  Všetky partnerské školy budú následne kontaktované po vyhlásení výsledkov e-mailom aj telefonicky. Bližšie podmienky poskytnutia ovocia a zeleniny budú dohodnuté zmluvne v písomnej forme so všetkými partnerskými školami, príp. s ich zriaďovateľmi, súčasťou zmluvy bude aj zoznam ovocia a zeleniny, ktorý bude poskytnutý partnerským školám počas celého školského roka 2019/2020.
 • Čo získajú výherné školy?
  Všetky partnerské školy získajú od spoločnosti Kaufland výhru v podobe možnosti získania ovocia  alebo zeleniny počas celého školského roka 2019/2020 na týždennej báze.

Registrácia

Škola Názov a adresa školy * Partnerská predajňa Kaufland * Počet žiakov *
? V prípade ZŠ spojených s materskou školou uvádzajte, prosím, počet žiakov ZŠ.
Kontaktné udaje Meno * Priezvisko * Pracovná pozícia na škole *